COVID-19 Regels ODIS Gym

Hieronder belangrijke regels die gehanteerd moeten worden tijdens de COVID-19 periode.