Old School Gym

Met ingang van 1 november  2019 gaan we beginnen met old school gym.

Dit is een leuke manier van sporten waarbij per week een andere sport wordt gegeven. Voor verdere informatie kijk de flyer.

De lessen worden gegeven in Sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Voor de prijzen en trainingstijden zie hieronder

Groep: : Old School Gym
Lestijden : Donderdag 19.00 tot 20.00 uur
Trainer : Pascal
Assistent :
  :
Geen turnles : tijdens schoolvakanties
  : laatste week voor de zomervakantie
  : eerste week na de zomervakantie
Contributie : € 99,25 per half jaar
   
Bondscontributie (jaarlijks) : € 27,00
   
Eenmalige inschrijving: : € 10,00
Kosten acceptgiro : € 2,50